آشنا در گفتگو با مهر:

دولت در مذاکرات نه از تهدید هراسید و نه از لبخندها ذوق زده شد

سیاسی

مشاور رئیس جمهور ، با تاکید براینکه هدایت های رهبری به تقویت رویکرد دولت در مذاکرات منجر خواهد شد، گفت: دولت یازدهم در مذاکره فعلی نه از تهدیدها هراسید و نه از لبخندها ذوق زد.

حسام الدین آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص تذکر رهبر معظم انقلاب به مسئولین مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا، گفت: تجربه تاریخی ملت ایران در مواجهه با قدرت های بزرگ نشان داده است، رویکرد بی اعتمادی و راستی آزمایی بسیار کارآمدتر از رویکرد اعتماد بی‌جا و حسرت خوردن است.

رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه دولت یازدهم در مذاکره فعلی نه از تهدیدها هراسید و نه از لبخندها ذوق زده شد، تاکید کرد: ما معتقد هستیم برای طرف مقابل چاره‌ای جز مذاکره نمانده است و ما نیز هدفی جز ارتقاء عزت ملی و رفع تحریم های ظالمانه نداشته ایم.

مشاور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هدایت های مقام معظم رهبری به تقویت رویکرد دولت در مذاکرات، اتمام حجت با طرف مقابل و خلق اجماع ملی در حمایت از مذاکره‌کنندگان منجر خواهد شد.