دیدار تیم مذاکره‌کننده با اعضای شورای راهبردی روابط خارجی

خرازی بر ضرورت ایستادگی در تدوین سند نهایی تأکید کرد

سیاسی

تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با اعضای شورای راهبردی روابط خارجی دیدار کردند و به سوالات آنها پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مرکب از دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و  عراقچی و  تخت روانچی معاونان وزیر خارجه در غیاب ظریف که در سفر خارجی بود با حضور در شورای راهبردی روابط خارجی، ضمن توضیح درباره مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5، به سوالات اعضای شورا پاسخ دادند.

در پایان جلسه خرازی، رئیس شورا ضمن تشکر از زحمات تیم مذاکره کننده و حمایت از آنچه تاکنون به دست آمده است که بی‌شک حاصل ایستادگی ملت قهرمان ایران در برابر زورگویی‌های بیگانگان است بر ضرورت ایستادگی و هوشیاری هرچه بیشتر در تدوین متن سند نهایی و همچنین بر ضرورت تضمین امنیت دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای کشور توسط طرف‌های دیگر تأکید کرد.