کارشناس یمنی:

تحرکات «عبد ربه منصور هادی» بی ثمر است

سیاسی

یکی از تحلیلگران یمنی عزل و نصب های رئیس جمهوری مستعفی که هم اکنون در ریاض به سر می برد را بی تاثیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار الساعه، عبدالملک الیوسفی تحلیلگر یمن گفت: عبد ربه منصور هادی قدرت تصمیم گیری خود را از دست داده است و عزل و نصب هایی که انجام می دهد تاثیری بر اوضاع کنونی یمن ندارد.

وی افزود: اوضاع و روند سیاسی در یمن به بن بست رسیده است زیرا گروههای یمنی خواسته های متفاوت دارند و هر طرفی برگه برنده ای دارد که می تواند با آن مانور دهد.توافق سیاسی در حال حاضر دشوار است.

درباره تحولات میدانی یمن نیز بیان کرد: بر همگان روشن است که اوضاع یمن به مرحله دشوار وخطرناکی رسیده به ویژه که اوضاع انسانی در شرایط بدی است و مردم از کمبود مواد غذایی، درمانی و داروئی رنج می برند. برق قطع است و هزاران یمنی مقیم خارج نمی توانند به کشور بازگردند و هزاران نفر دیگر در داخل که نیاز به سفر ضروری به خارج دارند نمی توانند از کشور خارج شوند.