صالحی: صحبت‌های مقام معظم رهبری چراغ راهی برای تیم مذاکره کننده هسته‌ای است

علی اکبر صالحی پنج شنبه شنبه با حضور دربرنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ٢ به تشریح ابعاد فنی بیانیه سوییس پرداخت و اظهار کرد: فکت شیفت ایران با همکاری وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی تنظیم شده و در اختیار دکتر ظریف قرار دارد.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان انرژی اتمی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فرمایشات روز پنج شنبه مقام معظم رهبری در مورد مذاکرات اخیر هسته ای و بیانیه سوییس اظهار کرد: صحبت های ایشان همچون گذشته التیام بخش بود و موجب اطمینان بخشی است.

وی با بیان این که من سخنان امروز ایشان را از دو منظر ارزیابی می کنم، ادامه داد: صحبت های ایشان از یک طرف تذکری به مذاکره کنندگان ایرانی بود و این که ما باید با هوشیاری، هوشمندی و احتیاط لازم در برابر کسانی که خیرخواه ما نیستند، ظاهر شویم و تذکر دیگر ایشان، اخطار به طرف مقابل بود که فکر نکند گروه مذاکره کنندگان ایرانی حامی ندارد و بی دفاع است و آنها می توانند زیاده خواهی های خود را به این گروه تحمیل کنند.

صالحی تصریح کرد: صحبت های مقام معظم رهبری به موقع بود ،تکلیف را برای ما و طرف مقابل تعیین می کند و راه را برای ما هموار می کند. من از صحبت های گران قدر ایشان که در زمان حساسی بیان شد، تشکر می کنم؛ چرا که این صحبت ها چراغ راه ما و رهنمودی برای ما خواهد بود که چگونه ادامه کار را به پیش ببریم.

ادامه دارد...

کد N785247