با رأی اعضا صورت گرفت؛

انتخاب ایران برای عضویت در ۳ نهاد مهم وابسته به سازمان ملل

سیاسی

جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب آرای لازم، برای عضویت در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل و نهادهای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان انتخابات و تعیین اعضای نهادهای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) در مقر این سازمان در نیویورک، جمهوری اسلامی ایران سهمیه اختصاص داده شده به کشورهای آسیا و اقیانوسیه در چند نهاد را کسب کرد.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران توانست عضویت کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، هیأت اجرایی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و کمیته جایزه جمعیت ملل متحد را به مدت سه سال از ابتدای سال ۲۰۱۶ کسب کند.

گفتنی است، عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها قبلاً به تأیید کشورهای آسیا و اقیانوسیه رسیده بود.

همچنین در جریان انتخابات تعیین نمایندگان قاره‌های آسیا و اقیانوسیه جهت عضویت در کمیسیون مواد مخدر، با توجه به تعدد کشورهای نامزد عضویت از گروه آسیا و اقیانوسیه، توافق بین کشورهای این گروه بر سر تعیین نمایندگان گروه ممکن نشد و در نتیجه کار به رای‌گیری در سطح اکوسوک کشید که در نهایت، جمهوری اسلامی ایران توانست با کسب رای مثبت اکثریت اعضای این رکن سازمان ملل متحد، به مدت چهار سال دیگر به عضویت این نهاد مهم بین‌المللی نایل شود.