انتخاب ایران جهت عضویت در کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل و ...

سیاسی

در جریان انتخابات تعیین اعضای نهادهای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) در مقر این سازمان در نیویورک، جمهوری اسلامی ایران سهمیه اختصاص داده شده به کشورهای آسیا و اقیانوسیه در چند نهاد را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران توانست عضویت کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، هیات اجرایی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) و کمیته جایزه جمعیت ملل متحد را به مدت سه سال از ابتدای سال 2016 کسب کند.

عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها قبلا به تایید کشورهای آسیا و اقیانوسیه رسیده بود.

همچنین در جریان انتخابات تعیین نمایندگان قاره های آسیا و اقیانوسیه جهت عضویت در کمیسیون مواد مخدر، با توجه به تعدد کشورهای نامزد عضویت از گروه آسیا و اقیانوسیه، توافق بین کشورهای این گروه بر سر تعیین نمایندگان گروه ممکن نشد و در نتیجه کار به رای گیری در سطح اکوسوک کشید، که در نهایت جمهوری اسلامی ایران توانست با کسب رای مثبت اکثریت اعضای این رکن سازمان ملل متحد به مدت چهار سال دیگر به عضویت این نهاد مهم بین­المللی نایل شود.

انتهای پیام

کد N784957