نمایندگان پارلمان افغانستان دولت را تهدید کردند

سیاسی

برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان تهدید کردند اگر دولت سرنوشت 31 گروگان هزاره را روشن نکند، روند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را آغاز نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پارلمان افغانستان بار دیگر به دولت در خصوص آزادسازی هرچه سریعتر گروگان های هزاره هشدار داد.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس پارلمان افغانستان گفت اگر مسئولین به سکوت خود درباره گروگان های شیعه ادامه دهند، پارلمان اختیارات قانونی خود را اعمال خواهد کرد.

«سید نادرشاه بحر» عضو پارلمان افغانستان نیز در این خصوص اظهار داشت: سکوت استراتژیک و مرگبار حکومت وحدت ملی در خصوص ۳۱ مسافر ربوده شده، تقویت کننده فرهنگ گروگانگیری در کشور است؛‌ این سکوت مرگبار، گروگانگیری ها را تایید می کند.

در همین حال برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان تهدید کرده اند اگر دولت پاسخگوی مطالبات مردم نباشد و سرنوشت 31 گروگان هزاره را روشن نکند، روند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی را آغاز نمی کنند.

پارلمان افغانستان مدعی است دولت به خواسته های مردم و مجلس احترام نمی گذارد. حدود 45 روز از ربوده شدن 31 مسافر هزاره در ولایت زابل می گذرد اما دولت افغانستان تاکنون هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است.