صالحی در جمع خبرنگاران:

اولین مجتمع سوخت نیروگاه بوشهر افتتاح می شود

سیاسی

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: اولین مجتمع سوخت نیروگاه اتمی بوشهر امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان پیش از آغاز مراسم سالگرد روز ملی فناوری هسته ای در جمع خبرنگاران گفت: امروز از اولین مجتمع سوخت بوشهر رونمایی خواهد شد البته این مجتمع سوخت فعلا در قرص های سوخت از سرب استفاده کرده است و سوخت اصلی را ندارد اما مابقی اجزای آن مانند مجتمع سوختی است که باید در آینده در بوشهر به کار گرفته شود بنابراین ما وارد مرحله ساخت مجتمع های سوخت نیروگاه های بوشهر شده ایم.

وی افزود: از ابتدا نیز تمام بحث ما در ارتباط با فعالیت های صلح آمیز هسته ای این بود که اطمینان حاصل کنیم از تامین سوخت نیروگاه بوشهر که الحمدالله این قدم مهم امروز برداشته می شود.

صالحی تصریح کرد:  امروز همچنین از یکسری رادیوداروهای ضعیف رونمایی خواهیم کرد. همچنین دستاوردهایی بخصوص در حوزه لیزر به شدت و سرعت پیش می رود، کاربردهای وسیعی در صنعت و بخش های کشاورزی و سلامت دارد که لیزر را توسعه می دهیم و امروز آقای رئیس جمهور شاهد برخی دستاوردها در حوزه لیزر خواهد بود.

رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: دستاوردهای لیزر دستاوردهای ویژه ای است که جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه ویژه ای قرار می دهد. دستاوردهای دیگری نیز در ارتباط با ساخت ابزارهای مورد نیاز برای اندازه گیری های مختلف که به شدت مورد نیاز کشور است را به نمایش خواهیم گذاشت مانند اندازه گیری های سطح سنج که سطح مایعات را در مخازن بزرگ اندازه گیری می کند که یکی از نیازهای جدی بخصوص در صنعت نفت است بنابراین امروز شاهد رونمایی از دستاوردهای عملی که در جامعه کاربرد عملی دارد هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که دستاوردهای امروز در روند مذاکرات چه تاثیری خواهد گذاشت بیان کرد: خوشبختانه این طور نیست یکی از موضوعات همین مجتمع سوخت است که ما در ارتباط با ذخایر اورانیوم در حال حاضر هشت تن ذخایر داریم که آنها خواستند این ذخایر را در حد 300 کیلو نگه داریم که ما باید این دخایر را تبدیل کنیم که یکی از راه های تبدیل این است که به قرص سوخت و مجتمع سوخت تبدیل شود و ما برای اینکه بتوانیم این دخایر را وارد مجتمع سوخت کنیم امروز به دنیا اعلام می کنیم که ما در شرایط تبدیل اورانیوم آزاد به مجتمع سوخت را داریم.