مطهری:عاملان حوادث شیراز مشخص است از کجا سازماندهی شده اند

علی مطهری به روزنامه اعتماد گفت:

*  برخي از اعضاي شوراي تامين كه خودشان و افراد زيرمجموعه‌شان ايجاد‌كننده اين‌گونه مانع‌ها و ناامني‌ها هستند و خودشان در چنين حوادثي نقش دارند، مي‌گويند اگر فلاني – كه با او مخالف هستند - بيايد در اينجا ناامني ايجاد مي‌شود و در واقع مي‌گويند اگر فلان كس بيايد آدم‌هاي ما برخورد مي‌كنند و بنابراين امنيت برقرار نيست و اين برنامه نبايد برگزار شود.

* مشخص و معلوم است كه اين افراد از كجا سازماندهي شده‌اند. بنابراين موضع برخي اعضاي شوراي تامين در اين موارد يك مغالطه و يك دور منطقي است. آنها مي‌گويند امنيت برقرار نيست در حالي كه افراد زيرمجموعه خود‌شان امنيت را مخدوش مي‌كنند. خب بياييد و مديريت كنيد و جلوي آن را بگيريد و اساسا وظيفه شوراي تامين برقراري امنيت است نه اينكه بگويند دانشگاه برنامه‌اش را لغو كند. با وضع فعلي فقط افرادي كه مورد قبول فلان نهاد هستند، مي‌توانند براي سخنراني به دانشگاه شيراز بروند در حالي كه اصلا انتخاب سخنران يك دانشگاه ربطي به اين نهاد ندارد.

* دستگاه اجرايي استان هم قصور و تقصير داشته است. نيروي انتظامي هم تقصير قطعي داشته است و كساني كه مباشر بوده‌اند نيز مشخص است كه مجرم هستند. البته من هنوز گزارش را نديده‌ام و فعلا اين گزارش براي رييس‌جمهوري ارسال شده است.

 

17302

کد N784729