سخنگوی انصارالله:

بحران یمن همپیمانی آمریکا و صهیونیستها با القاعده را آشکار کرد

سیاسی

سخنگوی انصارالله یمن با اشاره به ابعاد توطئه ضد یمن به همپیمانی سعودی-صهیونیستی-آمریکایی با القاعده پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله گفت: جنوب یمن از سوی احدی مورد هدف واقع نیست نه از سوی ارتش و نیروهای امنیتی و نه از سوی کمیته های مردمی. مردم جنوب یمن از گروههای تروریستی و بازماندگان رژیم ظالمی که اوضاع را به وضع کنونی رسانده است رنج می بردند البته این محدود به جنوب نیست و آثار سیاست های رژیم ظالم در همه جای یمن دیده می شود.

وی افزود: ما همواره حامی جنوب بوده ایم و با آنها همدردی کرده ایم ما با جنگ سال 1994 علیه آنها مخالفت کرده ایم و ما به علت مخالفت با این جنگ بها و تاوان سنگینی پرداختیم. همه افرادی که مخالف جنگ جنوب بودند در معرض هدف قرار گرفتند که در راس آنها شهید سید حسین بدر الدین الحوثی است که مواضع وی در این باره معلوم و آشکار است.

عبدالسلام تاکید کرد: مشکل عدن و برخی مناطق در ابین و شبوه به دنبال بحران سیاسی جنوبی و شمالی رخ نداده است و بُعد منطقه ای ندارد و ما همواره خواستار راهکار عادلانه برای آن بوده ایم. مشکل در نتیجه حضور القاعده در عدن و لحج و کشتار سربازان بی گناه و انفجار مساجد و کشتار نمازگزاران و توسعه دامنه اقدامات نظامی در لحج، الضالع و مأرب و با نظارت مستقیم عبد ربه منصور هادی که به طور علنی با القاعده ائتلاف کرد و زندانیان آنها را از زندان مرکزی عدن نجات داد و به دنبال دامن زدن به درگیری های منطقه ای بود، بروز کرد.

وی افزود: عبد ربه منصور هادی با القاعده ائتلاف داشت و تسلیم مراکز نظامی مشابه آنچه در استان شبوه اتفاق افتاده به القاعده آنهم در شرایطی که وی هنوز در صنعا حضور داشت گواه این مدعاست. هنگامیکه عبد ربه منصور هادی به عدن رفت به گونه ای دیگر  عمل کرد و با القاعده ائتلاف کرد. عبدالملک الحوثی اخیراً گفت که مشکل جنوب حضور القاعده و فعالیت نظامی و امنیتی آن علیه همه است و همگان باید به مقابله برخیزند و منتظر مرگ در مساجد و راهها نباشند. وی گفت که هر که می تواند در برابر این جنایتکاران بایستند بفرماید. ارتش و نیروهای امنیتی و مردمی با تمام قوا ایستادگی می کنند.

عبدالسلام تاکیدکرد: امروز خدعه آشکار شده است و آمریکا و عربستان و صهیونیستها در کنار القاعده قرار دارند و ادعای کسانی که مدعی اقدام آمریکا ضد القاعده بودند نقش بر آب شده است و تصویر عوض شده است. القاعده ساخته دستگاه اطلاعاتی آمریکاست که سعودی ها و برخی کشورهای منطقه آنها را تغذیه و حمایت می کنند و اصلا مایل به رویارویی با القاعده نیستند زیرا این ابزاری برای اشغال کشورها و هیمنه بر سرنوشت ملتها و بی ثبات کردن کشورهاست.