فیلم/ اعلام نامزدی رند پل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

سیاسی

سناتور «رند پل» با انجام سخنرانی نامزدی خود را بطور رسمی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا اعلام کرد.

بدین ترتیب سناتور رند پل، دومین فردی است که از حزب جمهوری خواه آمریکا بطور رسمی نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام می کند. 

فیلم/ اعلام نامزدی رند پل در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاسناتور «رند پل» با انجام سخنرانی نامزدی خود را بطور رسمی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا اعلام کرد.