ساف گزارش داد:

شهادت ۲۷ فلسطینی در اردوگاه یرموک سوریه

سیاسی

سازمان آزادی بخش فلسطین از شهادت حدود ۲۷ فلسطینی و ربوده شدن ۷۵ تا ۲۰۰ نفر دیگر توسط تروریستهای داعش در اردوگاه یرموک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «احمد المجدلانی» مسئول پرونده اردوگاه فلسطینی یرموک در سوریه در سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) اعلام کرد که تا کنون ۲۷ فلسطینی در این اردوگاه توسط تروریستهای داعش به شهادت رسیدند.

وی افزود: از روز چهارشنبه هفته گذشته که حمله تروریستها به یرموک آغاز شد تا کنون بین ۷۵ تا ۲۰۰ فلسطینی به دست داعش ربوده شده است.

 المجدلانی در ادامه تصریح کرد که گزارشهای فوق دقیق نیست و به صور ت تخمینی ارائه شده است چرا که به دنبال وضعیت امنیتی اسفناک اردوگاه یرموک گزارش دقیقی از میزان تلفات و خسارات در دست نیست.