نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق زنان در افغانستان

سیاسی

سازمان عفو بین الملل، از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: زنان افغانستان با مشکلات مختلف از جمله تهدید، تجاوز جنسی و سوء قصد مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، دبیرکل سازمان عفو بین الملل که در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد دولت افغانستان را به بی توجهی به امور زنان متهم نمود و گفت دولت افغانستان برای مقابله با تهدیدهایی که متوجه حقوق زنان است سهل انگاری می کند.

وی با بیان این که هیچ زنی در افغانستان در بیرون از خانه مصونیت ندارد، خواستار توجه بیشتر دولت به امور زنان شد.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان وعده داده بود در صورت پیروز شدن در انتخابات چهار وزیر زن در کابینه او خواهد بود. این در حالی است که پیش از این چند وزیر زن به دلائل مختلف از سوی پارلمان رد شده اند.