در جلسه علنی امروز؛

مجلس کلیات «تمدید اجرای آزمایشی قانون مدارس غیردولتی»را تصویب کرد

سیاسی

مجلس کلیات طرح تمدید دوره آزمایشی قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز کلیات طرح پیشنهادی کمیسیون آموزش و تحقیقات برای تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش را تصویب کردند؛ جزئیات این طرح شامل مدت و کیفیت دوره تمدید شده قانون فعلی، در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی و تعیین خواهد شد.

عطاء الله سلطانی صبور نماینده مردم رزن و رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل ارائه این پیشنهاد به صحن علنی با وجود تمدید چندباره اجرای آزمایشی قانون مدارس غیردولتی در سال های اخیر، اظهار داشت: دولت هنوز لایحه دائمی مربوط به تاسیس و اداره مدارس غیردولتی را به مجلس ارائه نداده است و این در حالی است که در طی چند جلسه بر سر مفاد لایحه دائمی در بیش از ۴۰ ماده بحث و توافق کرده ایم و خود دولت هم قول داده بود که سریع تر لایحه را بیاورد.

وی تصریح کرد: با وجود ارائه طرح مجلس برای تمدید اجرای آزمایشی قانون فعلی، هر زمان که دولت لایحه دائمی برای تاسیس و اداره مدارس غیردولتی به مجلس بدهد آماده بررسی و تصویب آن خواهیم بود.