موسی الرضا ثروتی: مجلس باید قوانین مورد نیاز دولت را تصویب کند

دولت و ملت، همدلی و همزبانی شعار سال ۹۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نقش نمایندگان مجلس را در تحقق شعار سال "همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت" مهم و اساسی می داند.

موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با خبر آنلاین به حمایت همه جانبه نمایندگان مجلس از دولت و اقدامات آن تاکید کرد و گفت:نمایندگان مجلس شورای اسلامی همواره از دولت حمایت می کند. همه دولت هایی که با رای مردم کشور سر کار می آیند، مجلس آنها را مورد حمایت خود قرار داده است و سیاست های مورد نیاز دولت را مصوب و عملی  می کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس، همدلی و همزبانی را در راستای همان بحث های اقتصاد و فرهنگ ،عزم ملی و مدیریت جهادی  و اقتصاد مقاومتی  دانست و افزود: در حقیقت با توجه به اینکه ،برای رسیدن به رشد و تولید ناخالص داخلی بالا و همچنین ایجاد اشتغال نیاز به همزبانی و همدلی بین دولت و ملت وجود دارد. در نتیجه دولت،باید ملت را باور کند و توانمندی ها و استعداد های ملت را برای تحول اقتصادی  و نداشتن نگاه به بیرون و مذاکرات برای بحث های اقتصادی در نظر بگیرند.

ثروتی در ادامه بیان کرد:دولت همواره  باید به مسئله استعداد ها و پتانسیل های داخلی و به شعار" ما می توانیم" توجه داشته باشد و از واردات بیش از حد به داخل کشور جلوگیری کند.از طرف دولت باید یک اعتمادی نسبت به مردم وجود داشته باشد و مردم هم متاقبلا به برنامه ها و سیاست های دولت اعتماد داشته باشند .این دولت برگرفته از ملت و زیر نظر رهبری و در چهار چوب مجلس فعالیت می کند. مردم هم در نهایت همدلی و همزبانی را باید در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت  مد نظرداشته باشند.

وی در پایان افزود:مجلس شورای اسلامی هم که خود عضوی از ملت به حساب می آیند، برای اینکه دولت بتواند در برنا مه های خود موفق عمل کند، مجلس هم قوانین  مورد نیاز دولت را  مصوب می کند و هم باید یک نظارت و همدلی همه جانبه داشته باشد. یعنی هم دولت باید در چهار چوب قانون عمل کند و هم مجلس باید نیاز های قانونی دولت را مصوب کند تا ان شالله همه با هم به اهداف واقعی برسیم.  

29215

 

کد N783596