ادعای جالب گمرک کویت درباره بسته خطرناک ایرانی!

تلاش برخی کشورهای عربی در راستای ایران‌هراسی برای توجیه تجاوز خود به یمن و حمایت از تروریست‌ها، ابعاد خنده‌آوری پیدا کرده است.

ادعای جالب گمرک کویت درباره بسته خطرناک ایرانی!تلاش برخی کشورهای عربی در راستای ایران‌هراسی برای توجیه تجاوز خود به یمن و حمایت از تروریست‌ها، ابعاد خنده‌آوری پیدا کرده است.

 

 

261

کد N782941