معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد

افزایش سرانه پزشک خانواده در استانهای فارس و مازندران

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سرانه پزشک خانواده در سال 1393 نسبت به سال 1392 جهت پزشکان دو نوبت کار سی درصد و برای پزشکان تک نوبت کار ده درصد افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، این مصوبه از تاریخ 1/ 2/ 1393 صرفاً در استانهای فارس و مازندران لازم الاجراست.

متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

1- سرانه پزشک خانواده در سال 1393 نسبت به سال 1392 جهت پزشکان دو نوبت کار سی درصد و برای پزشکان تک نوبت کار ده درصد افزایش می‌یابد.

2- پزشکان خانواده تک نوبت کار از زمان دو نوبت کار شدن، مشمول افزایش سی درصد خواهند شد.

3- سرانه پزشک خانواده تک نوبت کار که در فاصله حداکثر یک کیلومتر، مراجعه کنندگان پزشک نوبت کار مخالف خود را پذیرش می‌کنند، از تاریخ پوشش، مشمول افزایش سی درصد برای جمعیت تحت پوشش خواهد بود.

4- این تصویب نامه از 1/ 2/ 1393 صرفاً در استانهای فارس و مازندران لازم الاجراست.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 28/ 12/ 1393 برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N782867