عبدالله: اختلافی بین من و اشرف غنی درباره موضوع یمن نیست

سیاسی

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، اختلافات میان او و اشرف غنی بر سر موضوع یمن را تکذیب کرد و گفت دولت کابل از دولت قانونی صنعا حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، اختلافات میان او و اشرف غنی بر سر موضوع یمن را تکذیب کرد.

وی با بیان اینکه نظر من و اشرف غنی در خصوص بحران یمن یکی است گفت: موضعگیری حکومت افغانستان پس از بحث در شورای امنیت ملی و بررسی ‌ها در مجمع عمومی بزرگان سیاسی و جهادی این کشور صورت گرفته است.

وی همچنین افزود: دولت کابل از نظام قانونی یمن که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده، حمایت می‌کند.

پس از اعلام حمایت اشرف غنی از تجاوز عربستان به یمن، بسیاری از دولتمردان و تخبگان سیاسی افغانستان از این موضع انتقاد کردند و آن را اشتباهی تاریخی برای امنیت افغانستان برشمردند.