مردم کابل در اعتراض به گروگان گیری تجمع کردند

سیاسی

صدها تن از شهروندان کابل در اعتراض به بی توجهی دولت نسبت به سرنوشت ۳۱ مسافر هزاره تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شهروندان از مقامات دولتی خواستند برای رهایی این مسافران که حدود چهل روز پیش در بزرگراه کابل ـ قندهار ربوده شدند تلاش کنند.

با گذشت چهل روز از ربوده شدن ۳۱ مسافر هزاره هنوز دولت موفق به رهایی آنان نشده است. پارلمان افغانستان بارها مقامات دولتی را به رفتار دوگانه با شهروندان متهم نموده است.

دیروز مقامات محلی ولایت زابل، از کشته شدن دو نفر از ۳۱ مسافر ربوده شده خبر دادند.