در جلسه علنی امروز؛

مجلس منابع مالی مساجد و نمازخانه ها را تعیین کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب موادی از طرح حمایت از احداث و مدیریت مساجد کشور، منابع مالی مساجد و نمازخانه ها را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور، با تصویب ماده ۱۵ این طرح منابع مالی مساجد و نمازخانه ها تعیین کردند.

بر اساس این ماده، منابع مالی مساجد و نمازخانه ها از طریق کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی، کمک های شهرداری ها، نهادهای عام المنفعه و دستگاه های اجرایی، بودجه تخصیصی از محل ردیف فرعی و مستقل پیش بینی شده در اعتبارات بودجه سنواتی سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه، بودجه تخصیصی از محل موقوفات بر اساس موازین شرعی و درآمدهای اختصاصی مسجد قابل تامین است.

نمایندگان در ادامه ماده ۱۶ این طرح را به دلیل وجود ابهام در آن برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون فرهنگی ارجاع دادند؛ بر اساس این ماده، مقرر شده بود هر مسجد جدیدالحداث باید دارای خانه عالم و خانه خادم باشد. خانه عالم و یا خادم و سایر ابنیه و مستحدثاتی که در عرصه وقفی مختص به آن احداث شده است، باید در جهت کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.