شورای امنیت خواستار ارسال کمک به به اردگاه «یرموک» شد

سیاسی

شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان دسترسی به اردوگاه «یرموک» سوریه و ارسال کمک های انسان دوستانه به آوارگان فلسطینی محبوس در آن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی. بی. سی، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان اعزام و دسترسی کمک های بشر دوستانه به اردوگاه یرموک شد که در شهر دمشق پایتخت سوریه واقع شده است.

این تصمیم در پی ارائه گزارش آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی مبنی بر وخامت روز افزون شرایط حاکم بر اردوگاه یرموک اتخاذ شده است.

 وضعیت ۱۸ هزار پناهنده فلسطینی ساکن در این اردوگاه به دنبال اوج گرفتن درگیری ها میان آوارگان فلسطینی و نیروهای داعش اسفناک توصیف می شود.