ادعای مقام سعودی :عملیات طوفان قاطعیت برای خدمت به مردم یمن است

خبرگزاری صدا و سیما نوشت:


سفیر عربستان سعودی در امارات مدعی شد عملیات عاصفة الحزم (طوفان قاطعیت) برای خدمت به مردم یمن است.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه ، محمد بن عبدالرحمان البشر در گفتگو با این شبکه گفت: هدف از عملیات عاصفة الحزم (طوفان قاطعیت) خدمت به مردم یمن است.
وی گفت: عملیات عاصفة الحزم (طوفان قاطعیت) برای خیر یمن و مردم یمن است. مردم یمن در تمدن و ساختار ترکیب قبیله ای بخشی از عربستان سعودی هستند. همه می دانند که عربستان سعودی هیچ وقت در خدمت کردن به مردم یمن سستی نکرده است.

52261

کد N782481