نصرالله در گفتگو با الاخباریه:

درگیریهای منطقه مبنای سیاسی دارد نه دینی

سیاسی

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: درگیریها در واقع درگیریهای سیاسی است اما شعارهای دینی در این درگیریها مطرح می شود و از مسئله دین و مذهب در درگیریهای جاری در منطقه سوء استفاده می شود.

به گزارش خبر گزاری مهر، «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه الاخباریه سوریه بر ارتباط دائمی با ملت سوریه تاکید کرد .

وی اعلام کرد که منطقه هم اکنون در شرایط بسیار حساسی به سر می برد و وجود ارتباط و هماهنگی میان ملت سوریه و دیگر ملتهای منطقه امری مهم و ضروری است.

نصرالله در ادامه گفت: درگیریها در واقع درگیریهای سیاسی است اما شعارهای دینی در این درگیریها مطرح می شود و از مسئله دین و مذهب در درگیریهای جاری در منطقه سوء استفاده می شود.