استفاده داعش از ساکنان الیرموک به عنوان سپر انسانی

سیاسی

حملات جنگنده های سوری به مراکز تکفیری ها در عرسال و استفاده داعش از ساکنان الیرموک به عنوان سپر انسانی از مهمترین اخبار سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، انور عبدالهادی رئیس بخش سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین در سوریه گفت: درگیری های شدیدی میان داعش و نیروهای مردمی در اردوگاه الیرموک در جریان است و تروریستهای داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.

عبدالهادی تاکید کرد: داعش اردوگاه را به محاصره شدید خود درآورده است و مانع از خروج افراد می شود اما ساکنان به همه ابزاری که در دست دارند به دنبال شکستن محاصره و خروج از این اردوگاه هستند.نیروهای مدافع الیرموک موفق به تسلط بر 40 درصد از مناطقی که تحت اشغال داعش است شده اند.

در همین حال جنگنده های سوری مراکز وابسته به گروههای مسلح را در دامنه های عرسال و فلیطه و راس المعره و معبر الزمرانی هدف قرار دادند.