تکمیل ساخت 3 زیر دریایی اتمی چین

سیاسی

سه زیر دریایی اتمی چین که ساخت آنها به پایان رسیده است در بندری نا مشخص لنگر انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، چین ساخت 3 زیر دریایی اتمی پیشرفته خود را به پایان رساند.

بنا بر این گزارش، این زیر دریایی ها از نوع 093G می باشند و قادر به شلیک جدیدترین موشک های ضد ناو بطور عمودی هستند.

تصاویر ماهوراره ای که از سوی رسانه های چینی منتشر شده است بیانگر به آب انداختن این زیر دریایی ها است که در بندری نامعلوم لنگر انداخته اند.

این زیردریایی ها به زودی تحویل نیروی دریایی چین خواهند شد.