رئیس سازمان تولید و انتقال برق ترکیه استعفا کرد

سیاسی

در پی خاموشی گسترده هفته گذشته در ترکیه رئیس سازمان تولید و انتقال برق این کشور استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، «تانریلدز» وزیر انرژِ ترکیه از استعفای رئیس سازمان تولید و انتقال برق این کشور خبر داد.

وزیر انرژی ترکیه گفت رئیس سازمان مذکور با پذیرفتن مسئولیت خاموشی گسترده چند ساعته در این کشور که احتمالا ناشی از اشتباهات فنی بوده است از مسئولیت خود کناره گیری کرد.

هفته گذشته قطعی چند ساعته برق 70 میلیون نفر را در تاریکی فرو برد و موجب اختلال در سیستم حمل و نقل و ادارات این کشور شد.