فیلم/ ارسال کمک های نظامی عربستان به دشمنان انقلاب یمن

سیاسی

عربستان سعودی که از دو هفته قبل حملات خود به یمن را آغاز کرده، با هدف روشن نگه داشتن آتش جنگ در این کشور، توزیع سلاح را نیز در میان دشمنان انقلاب یمن انجام می دهد.

فیلم/ ارسال کمک های نظامی عربستان به دشمنان انقلاب یمنعربستان سعودی که از دو هفته قبل حملات خود به یمن را آغاز کرده، با هدف روشن نگه داشتن آتش جنگ در این کشور، توزیع سلاح را نیز در میان دشمنان انقلاب یمن انجام می دهد.