فیلم/ پیشروی انصارالله در عدن

سیاسی

نیروهای انصارالله یمن به رغم بمباران این کشور توسط جنگنده های عربستان سعودی، به پیشروی های خود ادامه می دهند.

فیلم/ پیشروی انصارالله در عدننیروهای انصارالله یمن به رغم بمباران این کشور توسط جنگنده های عربستان سعودی، به پیشروی های خود ادامه می دهند.