زاکانی در گفتگو با مهر:

با عدم تولید سوخت ۲۰درصد در زمینه رادیودارو مجدداً وابسته می‌شویم

سیاسی

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مسکوت ماندن تولید سوخت ۲۰ درصد در مذاکرات هسته‌ای گفت: این وضعیت ما را در زمینه تولید رادیوداروهای بیماران سرطانی مجدداً به خارج وابسته می‌کند.

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت آینده تولید رادیوداروهای مورد نیاز بیماران سرطانی با توجه به روند پیگیری مذاکرات هسته ای با غرب گفت: در حال حاضر، تولید رادیودارو از راه‌های مختلفی انجام می‌شود که بخشی از آن، از طریق شکافت هسته‌ای بوده و بخش دیگر نیز با قرار دادن نوترون در کوره رآکتور و تابش نترون و تغییرات نوترونی بر روی عنصر هدف صورت می‌گیرد تا آن را به یک عنصر برانگیخته و ایزوتوپ تبدیل کرده و از آن برای تشخیص و درمان استفاده شود.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از این فرایند در رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران و بخشی دیگر نیز، از طریق عملیات سیکلوترونی در تاسیسات کرج انجام می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به پیشینه تولید رادیوداروها در یک دهه اخیر گفت: در سال ۱۳۸۷ تحریمی را به ما تحمیل کردند که باعث شد بر روی پای خودمان بایستیم و موفق شدیم، ژنراتور عامل تکنسیم رادیوایزوتوپ را که بیشترین کاربرد را برای ما دارد تولید کنیم؛ در حال حاضر ما رآکتور اراک را برای این هدف می‌خواستیم تا بتوانیم در تاسیسات آب سنگین آنجا ایزوتوپ‌های مختلفی را تولید کنیم که این موضوع فعلاً متوقف مانده و در مسیر دیگری قرار گرفته است؛ لذا الان اتکای ما فعلا به سیکلوترونی است که در کرج وجود دارد و نیز به رآکتور ۵ مگاواتی امیرآباد تهران.

زاکانی تصریح کرد: در حال حاضر تعویض صفحات سوخت این رآکتور انجام شده و فعلاً برای چند سال سوخت مورد نیاز را داریم و جالب است که وقتی ما توانمندی تولید سوخت ۲۰ درصد و تبدیل آن به صفحات سوخت را نداشتیم، به ما کمک نکردند، اما به محض اینکه این توانمندی را به دست آوردیم اعلام کردند که حاضریم با شرایطی به شما این مواد را بدهیم.

برچیده شدن بخشی از صنعت هسته‌ای تولید رادیوداروها را زمان‌بر خواهد کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که سوخت مورد نیاز برای تولید رادیوداروهای بیماران سرطانی تا چند سال دیگر باقی خواهد ماند، گفت: این مسأله را به طور کلی مسکوت گذاشته‌اند و گفته‌اند که حق تولید در داخل را ندارید؛ بنابراین این وضعیت ما را مجدداً در این زمینه به خارج وابسته می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که بیانیه هسته ای را نوشته‌اند، می‌گویند که ما از خارج این مواد را تامین می‌کنیم، همانطور که یک بار نیز در ابتدای دهه ۷۰ این کار انجام شده است.

زاکانی تأکید کرد: اما اگر مانع تراشی کنند و ندهند، باید در مسیر تولید مجدد در داخل قرار بگیریم و طبیعی است که وقتی بخشی از صنعت ما برچیده شود، قطعاً این فرایند خیلی زمان‌بر خواهد شد.