اعزام دو فروند هواپیمای صلیب سرخ به پایتخت یمن

سیاسی

عربستان سعودی به سازمان صلیب سرخ اجازه داد تا دو فروند هواپیمای امداد را به پایتخت یمن اعزام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان بین المللی صلیب سرخ در توافق با عربستان دو فروند هواپیمای حامل کمک های پزشکی و بهیار را به «صنعاء» پایتخت یمن اعزام خواهد کرد.

به گفته «سیتارا جابین» سخنگوی صلیب سرخ، عربستان سعودی به این نهاد اجازه داده تا دو فروند هواپیمای امداد را به شهر صنعاء اعزام کند. یکی از این هواپیماها حامل کمک های پزشکی و انسان دوستانه و هواپیمای دیگر حامل بهیار و کادر پزشکی خواهد بود.

گفته می شود که تعداد پرسنل کادر پزشکی به ۳۰۰ نفر می رسد و انتظار می رود که در صورت عدم تغیر برنامه این هواپیماها در روز دوشنبه وارد صنعاء شوند.