سناتور جمهوری خواه:

اوباما باید کنگره را درباره توافق با ایران قانع کند

سیاسی

باب کورکر سناتور جمهوری خواه و از مخالفان جدی تفاهم اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اوباما باید کنگره را در خصوص توافق با ایران متقاعد سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این گفتگو گفت با وزیر انرژی صحبت کردم و در چند روز گذشته، سه بار با وی در خصوص مذاکرات صورت گرفته صحبت کردم.

وی افزود: برای همه سخت و دشوار است با قاطعیت صحبت کنند و آنچه که در اینجا گزارش شده با آنچه در ایران صحبت می شود کاملاً متفاوت است.

وی گفت: ظریف، جان کری را به خاطر سخنانی که با هدف راضی کردن کنگره صورت گرفته بود، به چالش کشیده است.

کورکر در ادامه گفت: اقدامات فراوان و جزئیات زیادی باقی مانده و نمی توان با قاطعیت گفت این توافق برای شهروندان آمریکایی خوب است یا بد.

وی افزود: اگر رئیس جمهور باور دارد که این توافق برای کشور خوب است، می‌تواند سنا و مجلس نمایندگان را نیز قانع کند.