تفاهمی درست برای توافقی مناسب؛ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند

سیدابوالحسن مختاباد

آنچه در شب گذشته و بعد از فوق ماراتن نفس‌گیر ده روز اخیر ،‌اتفاق افتاد کام بسیاری از ایرانیان را در سراسر جهان شیرین کرد.

پیش‌بینی‌ها نیز همین بود،‌این که جمعی که سعی دارند با منطق گفت وگو گره ازکاری فروبسته بگشایند، در نهایت هم با همین منطق آن گره را با دست خواهند گشود و اجازه نخواهند داد برخی از آدمی‌خواران کار را به دندان و سلاح و خشونت بکشانند. جنگ افروزان تا اینجا باختند و با فضل و عنایت الهی و تدبیری که تیم ایرانی و 5 ‌+ یک به خرج خواهند داد، بازنده نهایی این چالش بزرگ خواهندبود.

بسترها و بارقه‌های این توافق از پیش مشخص بود،‌اما پیام نوروزی اوباما در روزهای نخست سال که بدون تهدید و تحدید ایران و بهره‌گیری رندانه از شعر حافظ پیامی رندانه به همه داد خود گویای نکته‌های ویژه‌ای بود:

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی

که بسی گل بدم باز و تو در گل باشی

به برآیند سخنان طرفین را که نگاه می‌کنیم در می‌یابیم تحولی در عمق منطقه ما در حال رخ‌دادن است. تفاهم برای توافق هسته‌ای از معدود اتفاقاتی است که چرخ و خورشید و فلک به کار افتادند تا اتفاق افتد و خوشبختانه تیم مذاکره‌کننده ایرانی به مدد حمایت همه‌جانبه‌ای که از سوی مقامات عالی نظام صورت گرفت، توانست میوه چنین تلاشی را در زمان درستش برای مردمان کشورمان صید کند. تاریخ کشور ما کمتر سراغ داشت که چنین به‌هنگام تمامی عوامل رخ دهند( از رخدادهای سیاسی یک و نیم سال اخیر ایران، تا رخدادهای سیاسی یک و نیم سال اخیر منطقه و.. تا نزاع بین دولت اسرائیل و آمریکا بر سر ایران و حتی دوپاره شدن دیدگاه‌ها در آمریکا بین سنا و آقای اوباما ) و مسیر را به سمتی برانند که گویی گوی توفیق و کرامت را به میدان ما انداخته باشند و بر خلاف شعر حافظ که معتقد است کس به میدان در نمی آید،‌این بار همه سواران آماده بودند و هستند و هم بسیاری به میدان آمدند تا این گوی را از برخی خناسان و حاسدان بربایند و صید کشور ما کنند.

شاید برخی گمان کنند که هنوز راه درازی در پیش است. اما به گمان من کار تمام شده است. ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، مثل کشور ژاپن و کره جنوبی که مسیر درست استفاده از انرژی هسته‌ای را پیدا کردند و اکنون در زمره غول‌های اقتصادی دنیا به شمار می‌روند. کشوری که به دنبال سلاح هسته‌ای نباشد، بهانه‌ای به دست مخالفان و منتقدان وحسودان نخواهد داد. حال مخالفان و منتقدان بخواهند روز و شب کار وکردار و نیروگاه‌های ما را بازرسی کنند، چه باک وغم. چیزی نیست که بخواهند از آن بهانه‌ای بتراشند. پس باید بوسه تحسین بر ذهن ظریف و ظریفانی زد که 18 ماه متوالی تلاش کردند ویرانه‌ بی‌اعتمادی را که تحویل گرفته بودند،‌بازسازی و بر آن بنایی از اعتماد و اطمینان بسازند و به جهانیان نوید دهند که ما کشور صلح و دوستی هستیم و با فرهنگ و ادب و هنر و دانش و منطقمان به فتح دل‌ها خواهیم رفت و نه با سلاح خشونت و سبوعیت.

زره ظریف بر تن ایران

بعد از تحریر: اگرچه راه درازی در پیش است و کثیری از مشکلاتی که گریبانگیر ماست،‌داخلی و به دست تدبیر مردم و دولت گشوده خواهد شد و نه خارجیان،‌اما برداشتن مانعی سخت و ستبر می‌تواند افق‌های بسیاری را به روی ما بگشاید. مهم جهت مثبت تحولات است. ایران و ایرانی آموخته است که از پل‌های مثبت صدها و هزاران پل دیگر بسازد تا خود و کشورش را برکشاند.

کد N780969