کوشکی در نشست تبیین توافق لوزان:

تیم مذاکره کننده حقیقت خروج پلوتونیوم رابگوید/غنی سازی کاریکاتوری

سیاسی

استاد دانشگاه تهران گفت: اگر انتقال پلوتونیوم تولید شده در داخل ایران به خارج دروغ است دوستان بیایند بگویند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؛ چرا که رسانه های غربی این موضوع را امروز ادعا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تبیین مذاکرات لوزان با عنوان توافق لوزان کدام استقلال، کدام پیروزی، به همت کمیته صیانت از منافع ملی صبح امروز یکشنبه در کافه مطبوعات تهران برگزار شد.

محمد صادق کوشکی استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به عدم پاسخگویی اعضای تیم مذاکره کننده به ابهامات متن بیانیه لوزان، گفت: در این بیانیه تعهدات ایران کاملا روشن است اما تعهدات طرف مقابل مشخص نیست. امروز هم طرف های غربی از واژه های متفاوت و هم مقامات کشورمان از واژه های مختلف و مبهم استفاده می کنند.

وی افزود: سخنگوی کاخ سفید از واژه تعلیق استفاده می کند، فابیوس وزیر خارجه فرانسه می گوید اصلا در مورد زمانبندی برداشته شدن تحریم ها توافق نکردیم بنابراین باید بگوییم چرا تعهدات غربی ها در این توافق مشخص نشده است و غربی ها و اعضای تیم مذاکره کننده از واژه های متفاوت نسبت به هم استفاده می کنند.

کوشکی با بیان اینکه کلید رفع یا توقف یا لغو تحریم ها در دست آژانس بین المللی انرژی اتمی است، خاطرنشان کرد: باید آژانس اتمی این موضوع را تایید کند که در قبال انجام تعهدات از سوی ایران وضعیت تحریم ها باید چگونه شود.

استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، مکانیزم اقناع آژانس بین المللی انرژی اتمی را نامشخص دانست و تاکید کرد: آقای ظریف می گوید اگر آژانس قانع نشد و به درستی و بر اساس تعهداتش راستی آزمایی نکرد، آبرویش می رود. آیا این موضوع قابل پیگیری حقوقی است؟

وی افزود: مگر باید چند بار آژانس اتمی را بیازماییم؟ آقای ظریف می گوید اگر ما پروتکل الحاقی را قبول کنیم، آژانس قانع می شود. آیا ما تجربه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را نداشتیم و بد عهدی آژانس را مشاهده نکردیم؟

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه ضمانت حقوقی اجرای تعهدات از سوی غرب هنوز مشخص نیست، تاکید کرد: ظریف می گوید شورای امنیت سازمان ملل ناظر به توافق است در صورتی که شورای امنیت که متشکل از ۶ کشور مذاکره کننده با ما می شود یک طرف دعوا قرار دارد و نمی تواند به حسن اجرای توافق نظارت کند.

کوشکی تاکید کرد: اگر مذاکره می خواهد برد- برد باشد ما باید طرف های مقابل خود را راستی آزمایی کنیم چرا که آنها پس از توافق ژنو به هیچ کدام از تعهداتشان به خوبی پایبندی نشان ندادند و به گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت یک سنت هم از اموال بلوکه شده وارد ایران نشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت هیچ مطالبه ای را برای اعتمادسازی غربی ها برای ما انجام نداده است.

کوشکی در ادامه با اشاره به کشورهایی که پروتکل الحاقی را پذیرفته اند، گفت: تا سال ۲۰۱۰، ۱۳۴ کشور پروتکل الحاقی را پذیرفتند که تنها ۱۰۴ کشور آن را اجرا کردند که عمده آنها صنایع هسته ای ندارند و تنها مهمترین کشورهای اجراکننده پروتکل ژاپن و کانادا است.

وی افزود: آیا ما باید خود را با ژاپن که یکی از اجرا کنندگان پروتکل الحاقی است مقایسه کنیم؟ چرا که در این کشور هنوز قانون کاپیتولاسیون اجرا می شود و نظامیان پایگاههای آمریکا در ژاپن مصونیت قضایی دارند.

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه غربی ها می خواهند با اجرای پروتکل الحاقی درب همه پادگانها و مراکز نظامی ما را باز کنند و نظارت داشته باشند، گفت: آقای ظریف می گوید ما امنیت تاسیسات هسته ای خود را در مقابل خرابکاری های هسته ای تامین می کنیم اما باید بگویم که تمام بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی یا جاسوس آمریکا هستند یا جاسوس اسرائیل.

کوشکی با تاکید بر اینکه ما واژه حق غنی سازی را نمی خواهیم بلکه محتوای این حق را مطالبه داریم، گفت: غنی سازی که ما امروز مطابق بیانیه لوزان قبول کردیم جز اتلاف اموال و هزینه های بسیار چیزی برای ما ندارد زیرا با این مقدار غنی سازی سوخت نیروگاه بوشهر برای ما تامین نخواهد شد.

وی گفت: این مقدار غنی سازی در واقع کاریکاتور غنی سازی است و سودی برای ملت نخواهد داشت.

استاد دانشگاه تهران با طرح این سئوال از اعضای تیم مذاکره کننده که چرا در خصوص پلوتونیومی که قرار  است از ایران خارج شود صحبتی نمی کنند، گفت: اگر انتقال پلوتونیوم تولید شده در داخل ایران به خارج دروغ است دوستان بیایند بگویند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؛ چرا که رسانه های غربی این موضوع را امروز ادعا کرده اند.

کوشکی ادامه داد: این سئوال برای ما وجود دارد که چرا غربیها اینقدر از بیانیه لوزان خوشحال شده اند، مگر آنها تحت فشار بودند. چرا طرف های اسرائیلی می گویند این توافق برای ما مطلوب است و آمریکایی ها می گویند برای ما خوشایند است؟

وی خاطرنشان کرد: اگر توافق هسته ای برد- برد بود، غربی ها به این مقدار خوشحال نبودند. ما به شخص آقای ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای اطمینان داریم اما به دشمنان خود اعتمادی نخواهیم داشت چرا که مشخص نیست اگر ایران تعهدات خود را عمل کرد آیا ضمانت اجرایی در انجام تعهدات از سوی غربی ها وجود دارد یا خیر.

رفع، توقف یا لغو تحریم ها در دست آژانس بین المللی انرژی اتمی است