خاطره ظریف از دورانی که در سازمان ملل کاردار بود

محمدجواد ظریف که برای پاسخ دادن به سوالاتی درباره بیانیه لوزان به صدا و سیما رفته بود خاطره ای از دوران نمایندگی اش در سازمان ملل تعریف کرد.

خاطره ظریف از دورانی که در سازمان ملل کاردار بودمحمدجواد ظریف که برای پاسخ دادن به سوالاتی درباره بیانیه لوزان به صدا و سیما رفته بود خاطره ای از دوران نمایندگی اش در سازمان ملل تعریف کرد.

 

 

 

 

 

 

2929

کد N780542