در نخستین جلسه علنی سال ۹۴؛

مجلس ترکیب هیات امنای مساجد را تعیین کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس ترکیب جدید هیات امنای مساجد را در شهرها و روستاها تعیین و تعریف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز که نخستین جلسه علنی سال ۹۴ بود، در ادامه بررسی طرح یک فوریتی حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور با تصویب ماده ۱۱ این طرح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند که ترتیبی اتخاذ کند تا در هر برنامه ۵ ساله، حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون فرهنگی و هنری با رعایت موازین اسلامی برخوردار شوند.

نمایندگان همچنین با اصلاح و تصویب ماده ۱۲ این طرح ترکیب هیات امنای مساجد را در شهرها و روستاها معین کردند؛ بر این اساس هر مسجد واقع در شهر و روستا توسط هیات امنایی مرکب از امام جماعت، نماینده واقف براساس وقفنامه، مسئول بسیج مسجد، مسئول انجمن اسلامی، مسئول کانون فرهنگی و هنری مسجد (هر کدام در صورت وجود) و حداقل سه نفر نماینده نمازگزاران با تایید امام جماعت مسجد ارائه می شود. در مساجدی که واقف در مورد هیات امنا و نحوه مدیریت مسجد نظری داشته باشد، باید نظر واقف رعایت شود.

مجلس همچنین تبصره این ماده را که در رابطه با شیوه انتخاب امام جماعت مساجد بود، به دلیل ابهامات موجود برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع دادند.