تشکر نمایندگان از شهردار تهران به خاطر آزادسازی منابع طبیعی

سیاسی

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال جمع‌آوری امضا جهت بیانیه‌ای برای تشکر از شهردار تهران به خاطر آزادسازی منابع طبیعی از انحصار برخی ارگان‌های خاص است.

به گزارش خبرنگار مهر، عوض حیدرپور شهرضایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ شورای شهر اسلامی در صحن علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا جهت بیانیه‌ای برای تشکر از شهردار تهران است.

در این بیانیه از قالیباف به خاطر آزادسازی منابع طبیعی که به برخی ارگان‌های خاص اختصاص داده شده بود، تقدیر شده است.

بر اساس شنیده‌ها، امضاهای این بیانیه به بیش از ۱۰۰ امضا رسیده است.

به گزارش مهر، پرونده تسخیر منابع طبیعی استان تهران توسط برخی ارگان‌های خاص پیش از این در کمیسیون اصل ۹۰ در حال بررسی بود.