توسط کوچک زاده صورت گرفت؛

اعتراض به تفاهم نامه لوزان با استناد به قانون اساسی

سیاسی

نماینده مردم تهران در مجلس با بالا بردن پلاکاردی با مضمون اصل ۱۵۳ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه شود، به تفاهم نامه لوزان اعتراض کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران که جایگاه وی در ردیف حمید رسایی و روح الله حسینیان دیگر نمایندگان تهران در کرسی های مجلس قرار دارد، با بالا گرفتن پلاکاردی به نوعی اعتراض خود نسبت به تفاهم نامه لوزان را اعلام کرد.

این پلاکارد متن اصل ۱۵۳ قانون اساسی بود که بر اساس آن هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی، اقتصادی و فرهنگی و ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است.