سخنان ظریف تمام نشده ؛بی بی سی شیطنت کرد

هنوز صحبت های وزیر امورخارجه به پایان نرسیده که شیطنت شبکه بی بی سی شروع شد

بی بی سی در هنگام پخش سخنان ظریف از شبکه یک زیر نویس کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون گفت امریکا درباره چارچوب توافق نهایی که در مذاکرات لوزان به دست امده «خلاف گفته است»
کد N780053