سفیر عربستان، روزنامۀ لبنانی را تهدید کرد

العالم نوشت:

روزنامه لبنانی "الاخبار" اظهارات تهدیدآمیز "علي عواض العسيري " سفیر عربستان سعودی در لبنان علیه این روزنامه را نقض آشکارآزادی بیان و مخالف با قوانین و مقررات بین المللی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، مدیر مسئول روزنامه الاخبار اظهارات علی عواض عسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان را به منزله تهدید مستقیم کارکنان این روزنامه دانست و گفت: این اظهارات به مثابه نقض آشکارآزادی بیان در لبنان و نیز نقض آشکار قوانین و مقررات بین المللی است.
مدیر مسئول این روزنامه لبنانی، سفیر عربستان سعودی در لبنان و دولت سعودی را مسئول هر گونه آزار و اذیت مالی، جسمی و روحی علیه کارکنان این روزنامه دانست و گفت که این روزنامه، بازخواست و شکایت از سفیر سعودی در لبنان را در دستگاه قضایی لبنان و دیگر نهادهای لبنانی، عربی و بین المللی را حق خود می داند.
العسیری در گفتگو با روزنامه " الوطن " چاپ عربستان سعودی گفته بود که روزنامه لبنانی" الاخبار" به انتشار خبرها و گزارش های کذب و دروغ و اتهام زنی به عربستان سعودی و مسئولان این کشور عادت کرده و اکنون وقت آن رسیده است که از این کار دست بردارد.
سفارت عربستان سعودی در بیروت پایتخت لبنان، یک تیم قضایی را به پیگرد حقوقی و اقامه دعوی علیه روزنامه الاخبار که به محور مقاومت گرایش دارد، مکلف کرده است.

4949

کد N780047