پایگاه جنجالی آمریکا سروزیر کابینه ژاپن را روانه اوکیناوا کرد

ایرنا نوشت:

با افزایش تنش بین دولت مرکزی ژاپن و فرمانداری اوکیناوا بر سر عملیات انتقال پایگاه نظامی آمریکا، سر وزیر کابینه ژاپن عازم این ایالت شد.

«تاکشی اوناگا» فرماندار جدید اوکیناوا با ساخت پایگاه جدید آمریکا در این منطقه مخالف است و همین موضوع باعث شده «یوشیهیدا سوگا» سروزیر دولت ژاپن شخصا برای حل و فصل مشکلات پیش رو عازم اوکیناوا شود.

تنش بین دولت مرکزی و ایالتی اوکیناوا طی ماههای اخیر بر سر انتقال پایگاه نظامی آمریکا شدت یافته است.

سوگا در تلاش است تا فرماندار اوکیناوا را از بابت ضرورت انتقال پایگاه «فوتنما» متعلق به نیروی هوایی آمریکا از شهر گینووان در جنوب اوکیناوا به هنوکو به شمال این ایالت توجیه کند.

پیش از این، اوناگا، فرماندار اوکیناوا که چند ماه پیش توانست در انتخابات فرمانداری این ایالت پیروز شود، دستور داده بود عملیات انتقال پایگاه «فوتنما» متوقف شود.

سوگا امروز با حضور در مراسمی ویژه در اوکیناوا که به منظور بازپس گیری منطقه متعلق به کمپ تفنگداران آمریکایی با نام «فاستر» برگزار شد، اظهار داشت: انتقال پایگاه فوتنما از شهر گینووان، خطرات آن را برای ساکنان منطقه از بین می برد.

وی تاکید کرد: عملیات انتقال این پایگاه، «تنها راه حل موجود» است.

سوگا افزود: دولت ژاپن درصدد است تا با بازپس گیری زمین های در اختیار نیروهای آمریکایی، حضور آنها را در ژاپن کمرنگ کند.

ساکنان ایالت اوکیناوا بارها با برپایی تظاهراتی به حضور پایگاه نظامی آمریکا در ایالت خود اعتراض کردند.

آنها معتقدند حضور نظامیان آمریکا در این منطقه، علاوه بر ترس و وحشت ساکنان آن، موجب آسیب رساندن به محیط زیست می شود.

در جریان عملیات ساخت و ساز پایگاه جدید نیروی هوایی آمریکا، برخورد یک بلوک بزرگ به صخره های مرجانی، آسیب جدی به آن وارد کرد.

مقامات توکیو و واشنگتن در حدود 19 سال است که به دنبال تعطیلی پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا هستند اما تاکنون نتوانستند طرح جایگزین مناسبی برای آن پیدا کنند.

گفته می شود بیش از 75 درصد از نیروهای نظامی آمریکا در ژاپن، در اوکیناوا مستقر هستند.

4949

کد N780046