ظریف: آرمان امام راحل و رهبری در مذاکرات حاصل شده است

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه گفت وگوهای هسته ای، مذاکرات پیچیده، سنگین و مفهومی بود، تصریح کرد که در این مذاکرات، آرمان اما راحل و رهبری حاصل شده است.

به گزارش ایرنا، ظریف در برنامه تلویزیونی نگاه یک با موضوع مذاکرات هسته ای، افزود: هدف ما از مقاومت مذاکرات هسته ای تامین شده است که آمریکا نمی تواند مردم ما را تسلیم خواسته های خود کند.

وی ادامه داد: از زمانی که توافق ژنو (برنامه اقدام مشترک) در آذرماه 1392 تصویب شد، نزدیک به 16 ماهه مذاکره می کنیم؛ در این مدت مسایل تغییر نکرده و چند موضوع مشخص مورد بحث است.

تکمیل می شود

کد N779872