رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اعلام کرد:

تکذیب تائید طرح حضور بانوان در سالن‌های ورزشی در شورای امنیت کشور

سیاسی

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اعلام کرد : شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه ای نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دین پرست رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور در گقتگو با خبرنگار این پایگاه با تکذیب خبر منتشره روز جاری در برخی از رسانه ها با مضمون تایید طرح حضور بانوان و خانواده ها در سالن های ورزشی از سوی شورای امنیت کشور اعلام کرد : شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن‌های ورزشی مصوبه ای نداشته است.

دین پرست اظهار امیدواری کرد رسانه ها در انعکاس اخبار مربوط به حوزه های مختلف وزارت کشور از جمله شورای امنیت کشور منحصراً از مجاری رسمی اطلاع رسانی این وزارتخانه از جمله پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور استفاده نمایند.

ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__hggasdgjhsagd_once']