درخواست 26 سازمان حقوق بشری برای آزادی «نبیل رجب»

سیاسی

26 سازمان حقوق بشری بحرینی با صدور بیانیه ای خواستار آزادی نبیل رجب فعال حقوق بشری این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، 26 سازمان حقوقی با صدور بیانیه ای مشترک اقدام رژیم بحرین در بازداشت نبیل رجب را نشانه دشمنی این رژیم با فعالان حقوق بشری در بحرین دانستند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط از وی و بقیه زندانیان سیاسی شدند.

در این بیانیه آمده است: نبیل رجب در راستای حق اصیل خود به اقدامات نقض حقوق بشر در زندان جو پرداخته است و رژیم بهتر است که تحقیق جدی درباره موارد فراوان نقض حقوق بشر به عمل آورد و عاملان آن را به چنگال عدالت بسپارد نه اینکه اقدام به بازداشت و ارجاع وی به دادستانی کند.

سازمان های مذکور اعلام کردند: نبیل رجب شخصیت حقوقی بارز و رئیس مرکز حقوق بشر بحرین است. بازداشت همراه با حوادث بین المللی و منطقه ای است و رژیم از مشغول بودن دنیا به این حوادث بین المللی با هدف اقدام علیه فعالان حقوق بشری استفاده می کند.

این 26 سازمان از سازمان ملل و به ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر خواستند که حمایت جدی از فعالان حقوق بشر و آزادی ها در بحرین به عمل آورند