سخنگوی نیروهای مردمی عراق:

هدف حملات به نیروهای مردمی کم رنگ جلوه دادن پیروزی های آنهاست

سیاسی

سخنگوی نیروهای مردمی با اشاره به اینکه تکریت تحویل دستگاه های امنیتی و پلیس محلی شده است هدف از هجمه روزهای گذشته به نیروهای مردمی را کم رنگ جلوه دادن پیروزی های آنها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، احمد الاسدی سخنگوی نیروهای مردمی گفت: برای پاکسازی تکریت خون های گرانبهایی داده شده است اما طی دو روز گذشته با هجمه شدیدی از سوی افرادی که شهر و دیار برای آنها مفهومی ندارد روبرو بوده ایم. آنها به جای اینکه از کشتارهای داعش و جنایت این گروهک سخن بگویند نوک پیکان را به سوی نیروهای مردمی گرفته اند تا پیروزی های آنها را تحت الشعاع قرار دهند.

وی افزود: اتهامات مطرح شده علیه نیروهای مردمی درباره سوزاندن و تخریب و غارت از سویی برخی، به سناریوی شناخته شده نزد ملت عراق تبدیل شده است.

الاسدی تاکید کرد: تکریت از روز گذشته تحویل دستگاههای امنیتی و پلیس محلی داده شده است و محمد الغبان وزیر کشور و عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات صلاح الدین بر روند حفظ اراضی آزاد شده و نیز ورودی و خروجی های تکریت نظارت کنند.