با تعلل ۵ ساله دولت در ارائه لایحه؛

طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در دستور کار مجلس قرار گرفت

سیاسی

دولت باید تاپایان برنامه پنجم توسعه لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه می داد اما پس از تعلل حدود ۳۰ ساله، نمایندگان وارد شده و اساسنامه شرکت ملی نفت رابه صورت طرح به مجلس ارائه دادند.

به گزارش خبرنگار مهر مجلس شورای اسلامی از یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد.

اولین دستور کار جلسه علنی مجلس در هفته جاری رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها است.

نمایندگان مجلس هفته جاری همچنین ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه بررسی طرح ها و لوایح نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نیز در دستور کار دارند.

بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. 

نمایندگان مجلس هفته جاری همچنین بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز در دستور کار دارند.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در دستور کار هفته جاری صحن علنی مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس همچنین بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد الحاق بندی به قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را نیز در دستور کار دارند.

بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران نیز در دستور کار جلسات علنی هفته جاری قرار دارد.فوریت این طرح اردیبهشت ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود.بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید تا پایان برنامه لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه می داد.که با تخلف دولت نمایندگان خود وارد عمل شدند وتا پس از ۳۰ سال شرکت ملی نفت دارای اساسنامه شود.

نمایندگان ملت هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه ملی را نیز بررسی خواهند کرد.

هفته جاری همچنین گزارش شور دوم کمیسیون انر‍ژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.