ادامه درگیریها میان فلسطینیها و داعش در اردوگاه یرموک سوریه

سیاسی

منابع سوری از ادامه درگیریها میان گروههای فلسطینی و تروریستهای داعش در اردوگاه یرموک در سوریه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، منابع سوری از تشدید درگیریها میان گروههای فلسطینی و تروریستهای  داعش در اردوگاه فلسطینی یرموک خبر دادند.

بر اساس این گزارش تروریستهای داعش بر ساختمان اصلی مسجد در مرکز این اردوگاه سیطره پیدا کرده اند.

این در حالی است که با ادامه درگیریها بسیاری از ساکنان اردوگاه یرموک از خانه و کاشانه خود آواره شدند.