حسن روحانی در تشریح توافق لوزان:

۳ هدف دولت در گام دوم مذاکرات محقق شد/دولت به وعده اش عمل کرد

سیاسی

رئیس جمهور گفت: در گام دوم مذاکرات حفظ حقوق هسته ای، رفع تحریم ها و تعامل سازنده با جهان به عنوان سه هدف مهم محقق شد.

حسن روحانی در نشست خبری گفت: امروز روزی است که در خاطره تاریخی ملت ایران خواهد ماند، روزی است که از دیدگاه بنده روز تشکر و سپاس از ملت بزرگ ایران است.

وی ادامه داد: مردم با ایستادگی، استقامت و مقاومت خود گام دیگری در مسیر دستیابی به اهداف بلند ملی برداشته اند. من باید از همه مردم ایران که در طول سالیان گذشته برای حراست از حقوق ملی خود ایستادگی کردند و امروز هم همچنان مقاوم خواهند بود و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهند داد تشکر کنم.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت از آغاز وعده هایی به مردم داده بود و ما همواره به دنبال تحقق آن وعده ها هستیم. یکی از این وعده ها این بود که سانتریفیوژها بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد.

وی تاکید کرد: چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخش زندگی مردم هم در جریان باشد و به این هدف بیش از گذشته نزدیک شده ایم.

روحانی تصریح کرد: بعد از تشکیل دولت در طول ۱۰۰ روز اول، دولت در این زمینه گام های اول را برداشت و به توافق اول دست یافت. از آن زمان تا امروز در تلاش برای گام دوم بودیم، این گام با تلاش روزهای گذشته بیشتر به سرانجام رسید و ما گام دوم را برداشتیم.

ادامه دارد...