جروز الم پست: جزئیات منتشر شده توافق بیش از حد انتظار بود

خبرگزاری صدا وسیما نوشت:

جروزالم پست نوشت جزئیات منتشر شده توافق ایران و پنج به علاوه یک بیش از آنچه بود که انتظار می رفت.
مایکل ویلنر در تحلیلی برای این روزنامه صهیونیستی نوشت: مقامات مذاکره کننده در لوزان سوئیس روز پنج شنبه دو سال بعد از آغاز مذاکره اعلام کردند، همه تحریم ها علیه ایران در ازای تعهد این کشور برای محدود کردن و صرفنظر از برخی برنامه های هسته ای برچیده خواهد شد.
در حالی که این مذاکرات با استقبال آمریکا، اتحادیه اروپا و خود ایران مواجه شد، اسرائیل به سرعت از ایده های اصلی این توافقنامه انتقاد کرد. با وجود این همه طرف ها معتقدند که این توافقنامه برای شرایط بهتر یا بدتر یک توافق تاریخی خواهد بود.
هرچند برخی از بندهای این توافقنامه اعلام شده است، اما به نظر می رسد بخشی از جزئیات این توافقنامه محرمانه باقی بماند. اما جزئیاتی که منتشر شده است، بیش از آنچه بود که انتظار می رفت.
براساس اسنادی که به سرعت در دسترس قرار گرفت، پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل بر سر میز مذاکره درباره این که در صورت نقض توافقنامه چه برخوردی با ایران داشته باشند، با یکدیگر کاملا موافق نبودند.
به طور کلی این گروه موافقت کردند، یک قطعنامه تصویب خواهد شد که هر یک از امضاکنندگان توافقنامه نهایی را قادر می کند تا همه اختلافات خود را از طریق یک مکانیزم تعیین شده حل و فصل کنند.

4949

کد N778521