استقبال اردن از تفاهم هسته ای لوزان

سیاسی

سفیر اردن در سازمان ملل بیانیه تفاهم روز گذشته لوزان را خبری خوب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دینا قعوار» سفیر اردن در سازمان ملل متحد تفاهم هسته ای لوزان را خبر خوب خواند.

وی که کشورش ریاست شورای امنیت در ماه جاری را به عهده دارد گفت:امیدواریم این اقدام موجب شرایط جدیدی در منطقه شود.