شادی مردمی از خبر دستیابی به راه حل نهایی مذاکرات

تعدادی از مردم تهران پس از شنیدن خبر به سر انجام رسیدن مذاکرات ایران و 5+1 به شادی پرداختند.

به گزارش خبرآنلاین، اخبار رسیده به خبرنگار خبرآنلاین حاکی است جمعی 200 تا 300 نفره روبروی ساختمان وزارت امورخارجه کشورمان در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای جمع شده و به شادی پرداختند. این تجمع پس از گذشت مدتی متفرق شدند. همچنین اخبار تایید نشده ای هم از شکل گیری تجمع های کوچک دیگری در نقاط دیگر شهر منتشر شده است. 

2929

کد N778260